Competitiereglement Chess Society Zandvoort

Algemeen

De interne en externe schaakcompetities van Chess Society Zandvoort worden gehouden op verschillende locaties, zoals aangegeven op onze kalender. Voor de meest actuele informatie over speellocaties, verwijzen wij u naar de kalender op onze website.

Om deel te kunnen nemen aan een speelavond dient men uiterlijk om 20.15 uur aanwezig te zijn, dan wel zich telefonisch gemeld te hebben. Denk verder aan de afspraak dat indien er sprake is van een thuiswedstrijd van één van onze teams, spelers op tijd aanwezig dienen te zijn. Een externe wedstrijd behoort immers om 20.00 uur te beginnen! Verzoek aan de spelers en teamleider van het thuisspelende team tijdig aanwezig te zijn (19.40 uur) en te helpen met het in orde brengen van de speelzaal en materiaal. Graag uit respect voor de indeler(s) deze huisregel ook dit seizoen optimaal na te leven!

Interne competitie

A- De indeling voor de interne competitie zal geschieden volgens de regels van het klassieke ’Keizersysteem’. Dit houdt in dat aan de hoogst geplaatste speler een waarde toegekend zal worden van 50 punten, iedere daaropvolgende speler krijgt een waarde die steeds 1 punt lager ligt (speler1=50 punten,speler2=49 punten, enz.)

De volgorde van de startlijst wordt bepaald door de volgende criteria: Eerst komen de eerste twee spelers van de vorige competitie. Daarna zal de ratinglijst van de KNSB aflopend gevolgd worden. Het seizoen zal verdeeld worden in drie periodes.

  • Periode 1: Ronde 1 t/m 8 (8)
  • Periode 2: Ronde 9 t/m 15 (7)
  • Periode 3: Ronde 16 t/m 22 (7)

In iedere periode kunnen twee spelers elkaar eenmalig treffen. De wedstrijden worden ingedeeld aan de hand van de ranglijst, op een dusdanige manier dat iedereen een tegenstander treft die zo dicht mogelijk bij hem/haar in de buurt staat. In de eerste ronde speelt speler 1 tegen speler 2, speler 3 tegen speler 4, enz. Bij winst van speler1 krijgt deze de waarde van speler 2 = 49 punten. Speler 2 krijgt niets. Bij remise van speler 3 tegen speler 4 krijgt speler 3 de helft van de waarde van speler 4 0.5×47=23.5. Speler 4 krijgt nu de helft van de waarde van speler 3 0.5×48=24.

De ranglijst voor de tweede ronde ziet er nu als volgt uit:

  • (Waarde 50) 1- speler 1 49 punten
  • (Waarde 49) 2- speler 4 24 punten
  • (Waarde 48) 3- speler 3 23.5 punten
  • (Waarde 47) 4- speler 2 0 punten

In ronde 2 krijgen we nu de volgende partijen: speler 1-speler 4 en speler 3-speler 2.

Na iedere ronde zal de ranglijst opnieuw worden opgemaakt en zal er een herwaardering van de vorige resultaten plaatsvinden aan de hand van de actuele ranglijst. Met andere woorden: de behaalde punten zijn variabel en worden bepaald door de positie(=waarde) van de tegenstanders op de actuele ranglijst

In het geval van een oneven aantal spelers zal er door de wedstrijdleiding een bye aan een speler worden toegewezen.

B-  In het geval dat er een externe wedstrijd gespeeld wordt, zullen de spelers die op dat moment de club vertegenwoordigen, een score krijgen van 0.667x hun eigen waarde. Dus speler 1 zou, als hij de tweede ronde een externe partij speelt, een vergoeding krijgen van:0.667×50=33.33. Hij komt dan voor de derde ronde op een score van: 49+33.33=82.33. Een speler heeft per seizoen viermaal de mogelijkheid zich af te melden en er toch een vergoeding voor te krijgen. Deze vergoeding is 0.333x de eigen waarde. Als speler 3 zich in ronde twee afmeldt, krijgt hij dus:0.333×48=16. Hij komt dan voor de derde ronde op een score van 23,5+16=39,5.

Afmelden dient te geschieden voor vrijdagavond 19.50 uur bij Hans. De vergoeding voor de bye is dezelfde als die voor een externe partij, namelijk 0.667x de eigen waarde.

De wedstrijdleider kan ten alle tijden de partijen handmatig indelen als de situatie daar volgens hem om vraagt. Voor vragen omtrent het reglement kunt u zich te allen tijde wenden tot de wedstrijdleiding.

C- Er wordt gespeeld volgens de regels, zoals die zijn opgesteld in het FIDE reglement. Het speeltempo bedraagt : 1 uur en 40 minuten + 10 seconden per zet vanaf zet 1, per persoon.(Fischertempo)

Bij de eerste onreglementaire zet krijgt de tegenstander er twee minuten bedenktijd bij. Indien dezelfde speler in dezelfde partij een tweede onreglementaire zet doet en deze voltooid door de klok in te drukken is de partij voor hem/haar verloren.

Bij gelijk eindigen, waarbij de plaatsen 1 t/m 3 in het geding zijn, beslist de score in de onderlinge duels. Is deze ook gelijk dan volgt er een beslissingspartij, waarbij er geloot wordt om de kleur.

Rapid kampioenschap

A- De indeling voor het rapid-kampioenschap zal geschieden volgens de regels van het klassieke ‘Keizer systeem’ en wordt verspeeld over 15 ronden, verdeeld over 5 avonden. Het seizoen zal verdeeld worden in drie periodes: twee van 6 ronden (2 avonden) en één van 3 ronden (1 avond). In iedere periode kunnen twee spelers elkaar eenmalig treffen.

B- In de rapid-competitie krijgt een speler een vergoeding voor afwezigheid voor maximaal 3 partijen (1 avond dus). Deze vergoeding is afhankelijk van de percentuele score in de voorgaande partijen. In de eerste ronde zullen spelers die afwezig zijn een vergoeding krijgen van 0.5 x de eigen waarde. In de volgende rondes zal een speler met een score van 60% of meer een vergoeding krijgen van 0.6 x de eigen waarde. Een speler met een score tussen de 50% en de 60% krijgt een vergoeding van 0.5 x de eigen waarde. Spelers die een score hebben onder de 50% krijgen 0.333 x de eigen waarde toegekend. Spelers die meer dan 3 partijen missen worden beschouwd als ‘afwezig zonder bericht’ en krijgen geen vergoeding meer.

Bij een oneven aantal spelers zal door de wedstrijdleiding, een bye worden toegewezen. Deze bye geldt als een winstpartij tegen uzelf, dus 1 x de eigen waarde. Bij onverhoopte externe wedstrijden geldt een vergoeding van 0.667 x de eigen waarde. De betreffende spelers behouden uiteraard dan het recht om daarnaast nog 3 partijen afwezig te zijn tegen de hier boven beschreven vergoeding.

C- Er wordt gespeeld volgens de regels zoals beschreven in het FIDE reglement. Bij de eerste onreglementaire zet krijgt de tegenstander er twee minuten bedenktijd bij. Indien dezelfde speler in dezelfde partij een tweede onreglementaire zet doet en deze voltooid door de klok in te drukken, is de partij voor hem/haar verloren. De speeltijd bedraagt 25 minuten per persoon per partij.

D- Bij gelijk eindigen, waarbij de plaatsen 1 t/m 3 in het geding zijn, beslist de score in de onderlinge duels. Is deze ook gelijk, dan volgt er een beslissingspartij, waarbij er geloot wordt om de kleur.

Aangepaste competitieregels voor seizoen 2023-2024

In het licht van recente ontwikkelingen en uitdagingen, zijn er voor het seizoen 2023-2024 van Chess Society Zandvoort specifieke aanpassingen gemaakt aan de competitieregels. Deze veranderingen zijn zorgvuldig gekozen om de continuïteit en kwaliteit van het schaken te waarborgen, rekening houdend met de huidige situatie van de club en de schaakgemeenschap.

Voor de interne competitie van dit seizoen is Jordi Valies aangesteld als de speelleider en indeler. Dit seizoen zal bestaan uit drie periodes, met in totaal 15 rondes. De eerste periode omvat zeven rondes waarin spelers tegen verschillende tegenstanders spelen. De daaropvolgende verdiepingsrondes, die elk uit vier rondes bestaan, zullen de strijd om de eindklassering bepalen.

Binnen de rapidcompetitie en snelschaakcompetitie neemt Olaf Cliteur de rol van speelleider en indeler op zich. Voor de rapidcompetitie zijn vier speelavonden gepland, verdeeld over twee periodes van elk twee avonden. Deze indeling zorgt voor een geconcentreerde en intense competitie-ervaring.

Wat betreft de snelschaakcompetitie, deze staat gepland voor twee avonden. Tijdens deze avonden zal elke speler de kans krijgen om minimaal één keer tegen elke andere tegenstander te spelen, wat zorgt voor een dynamisch en uitdagend speelveld.

Deze aanpassingen aan de regels zijn zorgvuldig overwogen om te zorgen voor een eerlijke en competitieve ervaring voor alle deelnemers, ondanks de veranderende omstandigheden. We moedigen alle leden aan om deze nieuwe structuur te omarmen en wensen iedereen een spannend en succesvol schaakseizoen toe.

Interessant? Deel deze pagina!