Competitiereglement Chess Society Zandvoort

Algemeen

De interne en externe schaakcompetities vinden plaats in het LDC, Louis Davidsstraat 1 in Zandvoort, telefoon 023-5718374.

Om deel te kunnen nemen aan een speelavond dient men uiterlijk om 20.15 uur aanwezig te zijn, dan wel zich telefonisch gemeld te hebben. Indien men voor de interne competitie afzegt en in aanmerking wil komen voor de 0,33 vergoeding (hetgeen 4 keer mogelijk is) dient men dit uiterlijk om 19.50 uur op de speelavond bij intern wedstrijdleider Jeroen Loos te melden.

Denk verder aan de afspraak dat indien er sprake is van een thuiswedstrijd van één van onze teams, zowel de spelers van het betreffende team, als de overige spelers die deze avond aan de interne competitie deel willen nemen, om uiterlijk 19.50 uur aanwezig dienen te zijn. Dit om Jeroen de kans te geven de indeling voor 20.00 uur te maken, zodat de wedstrijd op tijd en zonder last van de indeling kan starten. Een externe wedstrijd behoort immers om 20.00 uur te beginnen! Verzoek aan de spelers en teamleider van het thuisspelende team tijdig aanwezig te zijn (19.40 uur) en te helpen met het in orde brengen van de speelzaal en materiaal. Graag uit respect voor de indeler(s) deze huisregel ook dit seizoen optimaal na te leven!

Indien je met de wedstrijdleiding de afspraak maakt er altijd te zullen zijn behalve bij afzegging, echter wegblijft zonder dit te melden en derhalve ingedeeld wordt, wordt de betreffende partij uiteraard voor je verloren verklaard.

Indien in de kalender onverhoopt avonden uitvallen, zal dit ten koste gaan van de interne competitie (tot een maximum van 2 speelavonden).

Tijdens externe wedstrijden is er voor spelers die niet aan de wedstrijd deelnemen, een interne ronde gepland (zie kalender).

Intern clubkampioenschap

A.
De indeling voor de interne competitie zal geschieden volgens de regels van het klassieke ’Keizersysteem’. Dit houdt in dat aan de hoogst geplaatste speler een waarde toegekend zal worden van 50 punten. Iedere daaropvolgende speler krijgt een waarde die steeds 1 punt lager ligt (speler 1 = 50 punten, speler 2 = 49 punten, enzovoorts).

De volgorde van de startlijst wordt bepaald door de volgende criteria:
– Eerst komen de eerste twee spelers van de vorige competitie. Daarna zal de ratinglijst van de KNSB aflopend gevolgd worden.
– Het seizoen zal verdeeld worden in drie periodes.

Periode 1: Ronde 1 t/m 8 (8)
Periode 2: Ronde 9 t/m 15 (7)
Periode 3: Ronde 16 t/m 22 (7)

– In iedere periode kunnen twee spelers elkaar eenmalig treffen.
– De wedstrijden worden ingedeeld aan de hand van de ranglijst, op een dusdanige manier dat iedereen een tegenstander treft die zo dicht mogelijk bij hem/haar in de buurt staat.
– In de eerste ronde speelt speler 1 tegen speler 2, speler 3 tegen speler 4, enzovoorts.

Bij winst van speler 1 krijgt deze de waarde van speler 2 = 49 punten. Speler 2 krijgt niets. Bij remise van speler 3 tegen speler 4 krijgt speler 3 de helft van de waarde van speler 4, oftewel 0,5 x 47 = 23,5 punten. Speler 4 krijgt nu de helft van de waarde van speler 3, oftewel 0,5 x 48 = 24.

De ranglijst voor de tweede ronde ziet er nu als volgt uit:
(Waarde 50) 1- speler 1 49 punten
(Waarde 49) 2- speler 4 24 punten
(Waarde 48) 3- speler 3 23,5 punten
(Waarde 47) 4- speler 2  0 punten

In ronde 2 krijgen we nu de volgende partijen: speler 1-speler 4 en speler 3-speler 2.

Na iedere ronde zal de ranglijst opnieuw worden opgemaakt en zal er een herwaardering van de vorige resultaten plaatsvinden aan de hand van de actuele ranglijst. Met andere woorden: de behaalde punten zijn variabel en worden bepaald door de positie (=waarde) van de tegenstanders op de actuele ranglijst.

In het geval van een oneven aantal spelers zal er door de wedstrijdleiding een bye aan een speler worden toegewezen.

B.
In het geval dat er een externe wedstrijd gespeeld wordt, zullen de spelers die op dat moment de club vertegenwoordigen, een score krijgen van 0,667 x hun eigen waarde. Dus speler 1 zou, als hij de tweede ronde een externe partij speelt, een vergoeding krijgen van: 0,667 x 50 = 33,33. Hij komt dan voor de derde ronde op een score van: 49 + 33,33 = 82,33.

Een speler heeft per seizoen viermaal de mogelijkheid zich af te melden en er toch een vergoeding voor te krijgen. Deze vergoeding is 0,333 x de eigen waarde. Als speler 3 zich in ronde twee afmeldt, krijgt hij dus: 0,333 x 48 = 16. Hij komt dan voor de derde ronde op een score van 23,5 + 16 = 39,5.

Afmelden dient te geschieden voor vrijdagavond 19.50 uur bij onze wedstrijdleider Jeroen.

De vergoeding voor de bye is dezelfde als die voor een externe partij, namelijk 0,667 x de eigen waarde.

De wedstrijdleider kan te allen tijde de partijen handmatig indelen als de situatie daar volgens hem om vraagt. Voor vragen omtrent het reglement kunt u zich te allen tijde wenden tot de wedstrijdleiding.

C.
Er wordt gespeeld volgens de regels, zoals die zijn opgesteld in het FIDE-reglement. Het speeltempo bedraagt 1 uur en 40 minuten + 10 seconden per zet vanaf zet 1, per persoon (Fischer-tempo).

Bij de eerste onreglementaire zet krijgt de tegenstander er twee minuten bedenktijd bij. Indien dezelfde speler in dezelfde partij een tweede onreglementaire zet doet en deze voltooid door de klok in te drukken is de partij voor hem/haar verloren.

Bij gelijk eindigen, waarbij de plaatsen 1 t/m 3 in het geding zijn, beslist de score in de onderlinge duels. Is deze ook gelijk dan volgt er een beslissingspartij, waarbij er geloot wordt om de kleur.

Rapid kampioenschap

A.
Het rapid-kampioenschap wordt verspeeld over 24 ronden, verdeeld over 8 avonden. Zie voor de indeling hoofdstuk A van het reglement voor de interne competitie.

Hier zal het seizoen verdeeld worden in vier periodes van 6 ronden / 2 avonden.

In iedere periode kunnen twee spelers elkaar eenmalig treffen.

B.
In de rapid-competitie krijgt een speler een vergoeding voor afwezigheid voor maximaal vier partijen.

Deze vergoeding is afhankelijk van de scores in de voorgaande partijen. In de eerste ronde zullen spelers die afwezig zijn een vergoeding krijgen van 0,5 x de eigen waarde. In de volgende rondes zal een speler met een score van 60 % of meer een vergoeding krijgen van 0,6 x de eigen waarde. Een speler met een score tussen de 50 % en de 60 % krijgt een vergoeding van 0,5 x de eigen waarde. Spelers die een score hebben onder de 50 % krijgen 0,333 x de eigen waarde toegekend. Spelers die meer dan vier partijen missen, worden beschouwd als ‘afwezig zonder bericht’ en krijgen geen vergoeding.

Zij blijven natuurlijk welkom om de volgende avonden wel weer mee te doen en zullen in tegenstelling tot het oude systeem wel in de ranglijst gehandhaafd blijven!

Bij een oneven aantal spelers zal, door de wedstrijdleiding, een bye worden toegewezen. Deze bye geldt als een winstpartij tegen uzelf, dus 1 x de eigen waarde. Bij externe wedstrijden geldt dezelfde vergoeding als in de interne competitie, namelijk 0,667 x de eigen waarde. De betreffende spelers behouden uiteraard dan het recht om daarnaast nog 2 maal afwezig te zijn tegen de hier boven beschreven vergoeding.

C.
Er wordt gespeeld volgens de regels zoals beschreven in het FIDE-reglement.

Let op! Met ingang van vorig seizoen is het rapid-reglement gewijzigd en kan bij een onreglementaire zet nadat de klok is ingedrukt de winst worden geclaimd door de tegenstander (spelregel dus hetzelfde als bij snelschaken).

De speeltijd bedraagt 25 minuten per persoon per partij.

Bij gelijk eindigen, waarbij de plaatsen 1 tot en met 3 in het geding zijn, beslist de score in de onderlinge duels. Is deze ook gelijk, dan volgt er een beslissingspartij, waarbij er geloot wordt om de kleur.

Snelschaak kampioenschap

Het snelschaak-kampioenschap wordt verspeeld over 5 avonden. In tegenstelling tot de interne en de rapid-competitie zal hier iedere speelavond een afzonderlijk toernooi worden gespeeld.

Bij 8 of minder deelnemers treffen alle spelers elkaar 2 maal, bij 9 of meer spelers treffen alle deelnemers elkaar 1 maal. De winnaar van de avond ontvangt 10 punten, nummer 2: 9 punten, nummer 3: 8 punten, nummer 4: 7 punten, etc., nummer 10 ontvangt derhalve nog 1 punt. Indien spelers op een avond gelijk eindigen, zullen ook de voor die plaatsen beschikbare punten worden gedeeld.

Van degenen die alle 5 speelavonden aanwezig zijn, vervalt het slechtste resultaat. Op deze manier kun je derhalve 1 avond missen, zonder dat dit direct een val op de ranglijst veroorzaakt. Een tweede avond afwezig levert wel een nul op.

Indien een speler een avond mist vanwege clubverplichtingen, dan ontvangt hij of zij voor deze avond de gemiddelde score van zijn of haar overige avonden waarop de betreffende speler wél deelnam. Degene die volgens deze telling aan het eind van het seizoen de meeste punten verzameld heeft, mag zich snelschaakkampioen noemen.

Bij gelijk eindigen, waarbij de plaatsen 1 tot en met 3 in het geding zijn, volgt een barrage waarin de betrokkenen elkaar twee maal treffen.

De bedenktijd bij het snelschaken bedraagt, 5 minuten p.p.p.p.

Let op! Met snelschaken is het slaan van de koning niet meer toegestaan. Indien een speler dit tóch doet, leidt dit tot verlies van de partij. Indien de tegenstander zichzelf schaak zet of het schaak niet opheft, dient, net als bij een andere onreglementaire zet, de klok te worden stilgezet en de partij te worden geclaimd. Deze spelregel is conform het snelschaak-reglement van de FIDE.

Veel succes!!!